Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

blurred-dreams
23:55
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
blurred-dreams
23:53

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
blurred-dreams
23:52
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
blurred-dreams
23:50
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
blurred-dreams
23:49
8152 5ada 390
Barcelona
Reposted frompeper peper viadisheveled disheveled

February 16 2017

blurred-dreams
00:18
Reposted fromppiotrus ppiotrus viabudas budas
00:17
6053 309a 390
Reposted fromwestwood westwood viabudas budas

February 15 2017

blurred-dreams
15:41
blurred-dreams
15:40
4949 36e5 390
blurred-dreams
15:40
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
blurred-dreams
10:21
10:21
1703 e392 390
blurred-dreams
10:20
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
blurred-dreams
10:20
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice

February 14 2017

blurred-dreams
23:38
8924 a6b1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
blurred-dreams
23:34
1491 f9cb 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viabudas budas
blurred-dreams
23:32
Reposted fromdanio danio viabudas budas
blurred-dreams
23:21
5525 9750 390
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
23:20
6078 81a2 390
Reposted frommental-cat mental-cat viahouseofpain houseofpain
blurred-dreams
23:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl