Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

blurred-dreams
20:12
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa

September 20 2017

blurred-dreams
06:37
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
blurred-dreams
06:37
8269 e0ce 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMaddoxx Maddoxx
blurred-dreams
06:37
Reposted fromFlau Flau viaMaddoxx Maddoxx
blurred-dreams
06:36
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
blurred-dreams
06:36
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaszydera szydera
blurred-dreams
06:34
Kiedy próbowałam od razu wspiąć się na szczyt, ponosiłam porażkę.Szybko się nauczyłam, że małe kroki przynoszą większe postępy i mniej rozczarowań.Że czasem sam fakt, że otworzyłam oczy i wstałam z łóżka, znaczył tyle samo, co wejście na Mount Everest.
— Jodi Ann Bickley
blurred-dreams
06:34
Prawdziwi przyjaciele to ci ludzie, którzy nigdy się nie poddają.Ci, którzy widzą, że stoisz nad przepaścią, więc trzymają cię za kostki, chociaż wyrywasz się i błagasz, żeby cię puścili.Takich przyjaciół warto mieć.
— Jodi Ann Bickley
blurred-dreams
06:33
Wiesz co to znaczy, że jestem Twój? Nie tylko to, że kocham się tylko z Tobą, jak teraz. Jestem Twój znaczy, że nie będzie nikogo innego. Będziesz tą, która kiedyś zgasi światło.
— Alice
Reposted frompremonition premonition viarickymp rickymp

September 09 2017

blurred-dreams
21:16
blurred-dreams
21:13
blurred-dreams
21:11
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
blurred-dreams
21:08
3795 5fa4 390
Reposted fromxironical xironical viaszydera szydera
21:08
6239 4775 390

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

Reposted frombellthecat bellthecat viaszydera szydera
blurred-dreams
21:07

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaszydera szydera
  blurred-dreams
  21:06
  - To Ty jesteś tą, która odchodzi.
  - Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
  — Hodgins i Angela, Kości
  Reposted frommyname myname viaszydera szydera
  21:05
  9693 18b2 390
  Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
  blurred-dreams
  21:05
  Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
  — Znalezione w sieci
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
  21:04
  2961 7fbc 390

  soundsof71:

  Jimmy Page, Detroit 1975, by Michael Brennan

  Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
  blurred-dreams
  21:04
  Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
  — Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
  Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl