Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

blurred-dreams
12:15
8261 fd06 390
Reposted frompszemek pszemek viamisspandora misspandora
blurred-dreams
12:14
blurred-dreams
12:13
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
12:12
5968 59f4 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
blurred-dreams
12:10
Reposted frombluuu bluuu
blurred-dreams
12:09
3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
blurred-dreams
12:09
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
blurred-dreams
12:08
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
12:07
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
blurred-dreams
12:07
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
blurred-dreams
12:07
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
blurred-dreams
12:07
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
blurred-dreams
12:06
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni. Zawsze można do nich zadzwonić. Zawsze są w domu. Pieprzone zawsze. 
— Stephen King
blurred-dreams
12:05
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
blurred-dreams
12:05
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
blurred-dreams
12:04
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
blurred-dreams
12:04
Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić. 
— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
blurred-dreams
12:04

November 19 2017

blurred-dreams
22:45
4260 6960 390
Reposted fromoutoflove outoflove viahouseofpain houseofpain
22:45
3561 c37e 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl