Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

blurred-dreams
20:42
20:40

Digital Photo Collages of Dreamlike Scenes by Hüseyin Sahin

Turkish art director and visual artist Hüseyin Şahin has an uncanny eye for combining disparate photographs into cohesive scenes, where technology, nature, and humankind collide. Sahin works with a variety of digital photographs which he then edits into collages that he shares on Instagram and Behance. (via ARCHatlas)

Reposted fromcuty cuty viaelchupacabra elchupacabra
blurred-dreams
20:39
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
blurred-dreams
20:38
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
blurred-dreams
20:37
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viausmiechprosze usmiechprosze
20:36
4592 aca6 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
20:36
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
15:16
blurred-dreams
15:13
1349 eacd 390
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
15:11
Kiedy żona powiedziała mi, że kupiła jasne buty, z kokardką i na szpilce, nawet nie pomyślałem, że to są trzy różne pary.
— David Beckham
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
15:11
0534 915d 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
blurred-dreams
15:10
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
blurred-dreams
15:08
8434 afe8 390
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
blurred-dreams
15:07
1054 8be7 390
Reposted fromprecelka precelka viaIzzabel Izzabel
blurred-dreams
15:07

March 20 2017

21:58
3978 8984 390

dennybitte:

last light and summer vibes

july 2015

by Denny Bitte

Reposted fromtrotyllove trotyllove viaelchupacabra elchupacabra
blurred-dreams
21:58
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
21:57
2062 2e74 390
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
21:57
3652 830d 390
Reposted fromevilpixiesofdoom evilpixiesofdoom viaszydera szydera
blurred-dreams
21:55
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl