Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

blurred-dreams
22:56
blurred-dreams
22:56
blurred-dreams
22:55
blurred-dreams
22:55
blurred-dreams
22:51
2126 badb 390
blurred-dreams
22:50
6980 0b7a 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaunmadebeds unmadebeds
blurred-dreams
22:48

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
22:48
1564 c9cb 390

sashayed:


image

image

image

image

like, no offense to other people, but the people who read this blog are the best people on the planet. 

blurred-dreams
22:47
9829 1ddd 390
Reposted fromgrobson grobson viafutureiscoming futureiscoming
blurred-dreams
22:46
blurred-dreams
22:46
blurred-dreams
22:45
8158 7f31 390
Reposted frompesy pesy viainsanedreamer insanedreamer
blurred-dreams
22:45
2086 9e5f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
blurred-dreams
22:44
blurred-dreams
22:43
The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
blurred-dreams
22:43
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdybam gdybam
blurred-dreams
22:42
4416 5c67 390
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viagdybam gdybam
blurred-dreams
22:42
9438 d7ec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdybam gdybam
22:42
1055 59f3 390
blurred-dreams
22:42
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viagdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl