Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

blurred-dreams
22:23
9696 578b 390
Dubrovnik
blurred-dreams
22:22
0103 9fcd 390
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
blurred-dreams
22:22
0104 a41d
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
blurred-dreams
22:22
0105 5264 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
blurred-dreams
22:21
blurred-dreams
22:19

April 25 2017

16:38
5908 b581 390
Reposted fromshoutingwalls shoutingwalls viaszydera szydera
16:38
16:37
9691 115a 390
Reposted fromwestwood westwood viaMaddoxx Maddoxx
16:36
1878 937d 390
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
blurred-dreams
16:35
0109 ea2e 390
Reposted fromkrzysk krzysk
blurred-dreams
16:34
blurred-dreams
16:34
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
16:33
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
16:33
Reposted fromfitvet fitvet viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
16:33
3637 df8f 390
Reposted fromfoods foods viausmiechprosze usmiechprosze
blurred-dreams
16:22
„Zdradziłem, bo…” – po tych trzech kropkach zazwyczaj pada milion powodów, próbujących wybielić to co się zrobiło. Już sam nie wiem czy próbujecie przekonać mnie czy samych siebie?   Nie ważne, że w waszym związku nie układa się tak jak dawniej. Nie ma kompletnego znaczenia, że nie poświęcacie sobie tyle czasu co kiedyś. Nie rozmawiacie zbyt wiele. Nie uprawiacie seksu. Nie chodzicie na randki. Zniknęły jakiekolwiek starania się, wzajemna czułość, wsparcie i troska o drugą osobę. Nie ważne. To wszystko w tym wypadku nie ma kompletnie znaczenia. Zdrada jest najgorszą rzeczą, która może wydarzyć się w związku, jest dnem z kilometrową warstwą mułu, jest zwykłym świństwem… a próba zrzucenia odpowiedzialności na osobę zdradzaną jest po prostu kurewsko żałosna.   Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zdrady. Jak cokolwiek w związku nie odpowiada, to trzeba o tym rozmawiać. Jak partner nie słucha to trzeba mówić głośniej. Jak nic nie działa i nie widać nadziei to najmądrzejszą rzeczą jaką można zrobić to – odejść.   Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurestwo to kurestwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia.
http://www.oczamimezczyzny.pl/zdradzilem-bo/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaramoneska ramoneska
16:21
2276 fdde 390
Reposted fromfreakish freakish viaramoneska ramoneska
blurred-dreams
16:21
4510 0e2f 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaramoneska ramoneska
16:20
6865 8b99 390

roseydoux:

Une Femme Mariée (1964)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaramoneska ramoneska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl