Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

blurred-dreams
19:43
4836 d1b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
blurred-dreams
19:42
Zanurzony w drogich wspomnieniach owijam wokół palców nitki wiersza. Wdzięczny losowi za Ciebie, siebie, za każde natchnienie płynące z cierpienia, próbuje zrozumieć czy płaczę z tęsknoty czy cieszę się z tego że istniejesz
— Jakub Szafron

April 07 2018

blurred-dreams
20:35
7780 3c89 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viabudas budas

March 16 2018

blurred-dreams
10:15
5988 793c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
blurred-dreams
10:14
7953 9a12 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
blurred-dreams
10:12
6713 e660 390
Reposted fromsavatage savatage viaseaweed seaweed
blurred-dreams
10:08
Zdjęcie użytkownika cyniczny romantyzm.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianonecares nonecares

March 03 2018

blurred-dreams
11:45
9973 508b 390
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viabudas budas
blurred-dreams
11:45
9994 adfc 390
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viabudas budas
blurred-dreams
11:45
0249 86dd 390
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viabudas budas

March 01 2018

blurred-dreams
23:52
blurred-dreams
23:50

robbstark:

when everyone loves someone and you don’t see what’s so great about them but they haven’t done anything objectively wrong so you just gotta keep your mouth shut about it

image
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaszydera szydera
blurred-dreams
23:49
4674 212f 390
Reposted fromneon neon viaszydera szydera
blurred-dreams
23:48
blurred-dreams
23:47
blurred-dreams
23:46
9224 7d1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaurban-cities urban-cities
blurred-dreams
23:45
blurred-dreams
23:44
5595 d434 390
blurred-dreams
23:44
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
blurred-dreams
23:43
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl